Thứ Tư, 26 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ tư 26 tháng 7 năm 2023

 


1- Bài học từ Ukraine Phần 2. Hết

https://docs.google.com/document/d/1dQYC2zfIpVod_vqO0oidSLDKgsMxSxDt/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chất bán dẫn đối chọi với đất hiếm : Tâm điểm cuộc chiến công nghệ Trung - Mỹ

https://docs.google.com/document/d/110tMuadERw6y1K-uL5t7ybWcdt_QM3V-/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 26 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1RTFZAoKdjHpBmwVjChcLBQilzdWVD1Qn/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- LỄ TƯỞNG NIỆM GS NGUYỄN NGỌC HUY

https://docs.google.com/document/d/16AqHW4NUUHTCofhpWzA7_-o36hA0g8FQ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Nguyễn Kim - Joe Biden Đã Thực Sự Dính Líu Vào Hối Lộ 

https://docs.google.com/document/d/1avI6x5vqL8zX3z1pgc5jmzQRX8oPuC-g/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Thời sự đó đây ngày Thứ tư 26 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1rXYPXS9BH_v-_kSAUowh37NW76zFqpCr/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Từ Việt Nam nhìn sang bầu cử Campuchia

https://docs.google.com/document/d/1xbJB1vYZZpTd4J-kHoUcCcA_o0hZBBO-/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Tưởng Năng Tiến – Hun Sen

https://docs.google.com/document/d/1pHyLrIVLA7rCtCuQE9pVnntk9HGVEHCn/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Vén Màn Huyền Thoại: Hiểu Về Quy Trình Trở Thành Thành Viên NATO

https://docs.google.com/document/d/1qtpReZ4IqTrcCeVibug3iUIRnc-xb21Z/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Vĩnh Liêm – Nguồn thơ dậy lửa - Phần VII - Kỳ 1

https://docs.google.com/document/d/1JhESFA0EvFn8nH0_AOZxONCYuxuo_hpp/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

 

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

 

https://stopexpansionism.org/

 

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

 

https://dongtam2020.org/

 

3- Thời Sự & Đời Sống

 

https://thoisu-doisong.com/

 

4- Báo Quốc Dân

 

https://www.baoquocdan.org/

 


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét