Thứ Ba, 4 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ ba 04 tháng 7 năm 2023

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 04 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1Ja39J2y9wWSe6hue8g1-tMAoM-TPTtKr/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Đường lưỡi bò quay ngang trong phim Barbie: dốt địa lý thế mà cũng đòi yêu nước à?

https://docs.google.com/document/d/1n5sGe0GXYEBDJUyGD1F6Wh9jbWQ73J-O/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- FENTANYL: Vũ khí hủy diệt nhân loại của Trung Cộng

https://docs.google.com/document/d/1K0oxa13vf7BAmNxYs8Cgf9KJh9GRStkc/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Gia Mỹ Bình  - Định danh tài khoản mạng xã hội: Có nhất quyết phải đánh đổi riêng tư để lấy an ninh?

https://docs.google.com/document/d/189h1OqFGbnfDNSPtT-heHmQU69aCoDim/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Làm thế nào để “đá đít” đồng đôla Mỹ?

BRICS và chiến dịch “đảo chánh” đồng đôla Mỹ

https://docs.google.com/document/d/1bNYsd058wT8sa-4hz4T4CFxWyMBtuoqi/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- lltran  - Lễ Độc Lập

https://docs.google.com/document/d/1fP_QYi0EaU1Rs3lhPU6mnXFZxnu-zw0t/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Nước Nga đang đi về đâu?

https://docs.google.com/document/d/1xm0WQ1XbA-b8Df2PBopOBVCDBFxiBgyg/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Thị trường nhà ở của Hoa Kỳ sắp sụp đổ một lần nữa?

https://docs.google.com/document/d/1SA-yeJibNLZqEeUMP24njPN7eVbyPWAe/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 04 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1CNvArGUMKQ4mgkRPP--cgbv9E1Mf9W44/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Trung Quốc hạn chế xuất khẩu hai loại khoáng sản được sử dụng trong chip hiệu suất cao

https://docs.google.com/document/d/10MgFqXKcTQw1iQq2KSUNvoXME9B0mQFb/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

11- Vĩnh Liêm  - Nguồn thơ dậy lửa Phần VI kỳ 7

https://docs.google.com/document/d/1HiDzlvtlOXsJnOaciR3a0K0raYJQ3eZ7/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét