Thứ Năm, 20 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ năm 20 tháng 7 năm 2023

 1- Chủ nghĩa thực dân: Châu âu trên ghế bị cáo


https://docs.google.com/document/d/1Bnyfx1uKXPl6egUnsqxOWzOXyUlaGACd/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 20 tháng 7 năm 2023


https://docs.google.com/document/d/1kJHEwTXl-bOW6j7bG73zsWssanBWpZ1c/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


3- Henry Kissinger đến Bắc Kinh để làm gì?


https://docs.google.com/document/d/1dQZA6N_Ksypn8UQtC2NgIBUR0MAVwJDf/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

4- Hiệp Định Genève: Tuổi Trẻ Việt Nam cần một sự thật

 

https://docs.google.com/document/d/1SJOKuTHkLddWqGSzI2jk7h6dMUB5wZx0/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

5- Khu vực Mekong: " Các đập của Trung Hoa có thể được điều hành một cách có ý thức hơn".

 

https://docs.google.com/document/d/1j6EBwoinj9wwfsncxifX1gq1Ky4UklBn/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

6- Ls. Lê Quốc Quân  - Vụ chuyến bay giải cứu: 200.000 nạn nhân nên khởi kiện chính phủ

 

https://docs.google.com/document/d/1OunsHr7F1leGc5LedCLA5rQqfqfTHH2o/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


7- Phiên tòa của bọn “đại ma đầu” xử bọn cướp cạn


https://docs.google.com/document/d/1DYA73z8zHtjBcSiyNrc_Z6vG-OKiEB0v/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


8- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 20 tháng 7 năm 2023


https://docs.google.com/document/d/1eWUNu7tht-6Q5RiBPZmITn_5m8qm9ajZ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

9- Trần Gia Phụng - Hiệp định Genève (20-7-1954) không đề cập đến tổng tuyển cử

 

https://docs.google.com/document/d/10vSvnaV9nMAr6AOK1QNjXgpNBPI1CsLA/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

10- Trần Trung Đạo - Có quyền lực là có tất cả

 

https://docs.google.com/document/d/1_HMWDiClTh5ppokCpph5y7eT9RGbx1Fm/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

11- Ts. Phạm Đình Bá - Tại sao họ làm vậy?

 

https://docs.google.com/document/d/1VamIMUve2ASU0u935d_ZFGc5Hir9nWpN/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét