Thứ Hai, 24 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ hai 24 tháng 7 năm 2023

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 24 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1Bl2obnjtLEZhhcP1N2g7ke_z_mcl5LTN/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Đại án ‘Chuyến bay giải cứu’ mới chỉ xử lý phần nổi của tảng băng chìm?

https://docs.google.com/document/d/1ee0y5dpjwGTVMYLM-Xb4v9rsIP9-BlQl/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Đảng cầm quyền Campuchia tuyên bố chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử một chiều.

https://docs.google.com/document/d/1LCTAQkYEoL0IaS0f1f6yNU9SycSwYAjh/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Gates, Musk, Cook, Dimon, Kissinger qua Bắc Kinh

https://docs.google.com/document/d/14_QwW-OCepkr5Qn_V01UmJwHfInEbW6q/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Phạm Hồng Sơn – Viết Từ Xứ Người : Câu Hỏi Dành Cho Người Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1BxXT8E0foVvAJfoGk-eEYL3XH7rcm3c6/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Sự kiện tấn công cầu Kerch ở Crimea: Công pháp quốc tế nói gì?

https://docs.google.com/document/d/1lsI5xuogn3mzF1gbQFdtL_-Mm2JXtCDm/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Thách thức của Ukraine: Những người lính mệt mỏi, đạn dược không đáng tin cậy

Weary Soldiers, Unreliable Munitions: Ukraine’s Many Challenges

https://docs.google.com/document/d/1YcND-wj45MbVekLd_qs1imUe17qFDc00/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Thời sự đó đây ngày Thứ hai 24 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/10HClOpPrkcW1_Aa-kgfciphBW4TsHuKO/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Trung Quốc Và Cái Giá Của Hòa Bình

https://docs.google.com/document/d/1zplAiY_maBJp4UZvt-WANrz8pn7B9Uh6/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Tưởng Năng Tiến –  Ký Sinh & Tầm Gửi

https://docs.google.com/document/d/1v0d6zixw2cotexeKwcf1n9o6YYP6GMhT/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

11-Xây dựng phong thổ cho khoa học và công nghệ  phát triển

KINH NGHIỆM HÀN QUỐC

https://docs.google.com/document/d/1IbiloFlQPbeP3txvMvOR6O75PWFGSIsV/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét