Thứ Ba, 25 tháng 7, 2023

Bản tin ngày Thứ ba 25 tháng 7 năm 2023

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 25 tháng  7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1CM1iH695_eKbcTc8qIj-9yZ8aUG82AM9/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- CSVN: Quy định và hiện thực

https://docs.google.com/document/d/1DIPvXtSnFDTAvTpdce-RBLLe3UiC2PWX/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Đảng CSVN  - Tình đồng chí !

https://docs.google.com/document/d/1JGJRso-ErJhtR0We7q5OAo6_Wb67kf0J/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Phiên xử “chuyến bay giải cứu”: kịch bản nào khi không đủ chứng cứ kết tội cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng?

https://docs.google.com/document/d/1wiP6MV5F11J1ltFQ1ORiszX_fZYiAcKY/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Số phận Campuchia an bài bởi chiến thắng của ông Hun Sen

https://docs.google.com/document/d/1ZU_FEzAT7ANo1urA2dI71xrgxm4lj1Rt/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Thiếu điện gây cản trở cho tham vọng về môi trường của Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1OOs2wgJYPKkzzhH6D-8IS_0bIRpEgZzG/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 25 tháng 7 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1mg5xZaOUSbbGcZq3ETnvmTdDG3v5M44B/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Từ khóa 'Việt Nam' trong bàn cờ dịch chuyển của chính trị Campuchia

https://docs.google.com/document/d/1NeSNlyTpuu9OD6kr7ZJ6_24j19vMnZPd/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9-Vì Sao Trung Quốc Sẽ Không Đối Thoại Với Quân Đội Hoa Kỳ?

https://docs.google.com/document/d/18Ddb8go4PvdHEwDcagKZya_mDm20_uT6/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Việt Nam bị đề nghị đưa vào lại danh sách Quốc Gia Quan Tâm Đặc Biệt (CPC)

https://docs.google.com/document/d/1954dR8K7MPSmv6HQcJKd_18PU_s3kAfx/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

11- Ye Myo Hein và Lucas Myers*  - Myanmar là tiền tuyến của một cuộc Chiến tranh Lạnh mới?

https://docs.google.com/document/d/1fBtbkjcl6nVMUx0NsPy3rbY8YFjGwS54/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

Kính mời  vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét