Thứ Năm, 15 tháng 6, 2023

Loạt bài trên Phụ nữ tân văn năm 1930 thuật lại "vụ Yên Báy".

 


https://docs.google.com/document/d/1PBx8aRsvGZgLAM3WD93McZ1WmnF7X3Ws/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét