Thứ Năm, 22 tháng 6, 2023

Tổng thống Hàn Quốc tới thăm Việt Nam đem theo một phái đoàn doanh nghiệp hùng hậuhttps://docs.google.com/document/d/17KNXOkE_vVYCL0_FzR6hih0AhG8zswue/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét