Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2023

Trần Trung Đạo - Nhân dịp Tưởng Niệm Ngày Tang Yên Báy 17-6-1930 tìm hiểu lý do Trung Cộng “vinh danh” Tôn Dật Tiên và CSVN “vinh danh” Nguyễn Thái Học

 


https://docs.google.com/document/d/1Ur_luiNOmjOjN3DLxawpcjljnEGzlBuF/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét