Thứ Ba, 27 tháng 6, 2023

Bản tin ngày Thứ ba 27 tháng 6 năm 2023

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 27 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1tUkwuNyv9luQgAjQwNCjHHaSg2QooYJj/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- CIVICUS: Không gian dân sự tại Việt Nam vẫn “đóng” sau khi Hà Nội vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

https://docs.google.com/document/d/1eK21mr40MlIAxjo9Dmyn0eI0qPWHWChX/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Đà Nẵng đón HKMH Ronald Reagan, VTV làm live show về hải quân chống ‘đế quốc Mỹ’

https://docs.google.com/document/d/1H9zeAhOsNWihgOrAauMZrmhmy6HxuQRL/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Nguyễn Mạnh Hùng  - Phỏng vấn Trương Bảo Sơn

https://docs.google.com/document/d/1o0FarnuigCO6le0cHZuCm8bhayE9IeEd/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Nhà quan sát: USS Ronald Reagan đến Đà Nẵng là chuyện nội bộ của Việt Nam, không cần Thủ tướng Chính ‘qua chầu’ Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1AM8io0FfP91wa-ENlOLrslvbvt5equV3/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Nơi nào là áp lực nước của thế giới – Ý kiến

https://docs.google.com/document/d/1xQamKRMZdd-s11Q9PMllydr-RppTh-LT/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Sau một thập niên, Tập lại bất ngờ đề xuất chia đôi thế giới với Mỹ

https://docs.google.com/document/d/1Qh48LOPlPRcCTyRppJFf3HSzxCewiCtj/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 27 tháng 6 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1nSx8Up1Hkw0xJrA9QKTJguWT0E8V_r2i/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Tiếng súng Cư Kuin còn cho thấy điều gì và nó phục vụ ai?

https://docs.google.com/document/d/1jMMkc2Voh7xS8VmJYvo8g5MkrPTmyta-/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Truyền hình Việt ngữ hải ngoại: Tương lai ảm đạm hay sáng sủa? Kỳ 2. Hết

https://docs.google.com/document/d/1NJeu78wKZ4P74kfgS-rPAnYTtZwuYZRV/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

11- Ts. Phạm Đình Bá - Trọng ơi, tàn dư cộng sản ở Nga là gì?

https://docs.google.com/document/d/1UIgGJn0uGMVKVUjqx5nl6owE4_V954ZM/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét