Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2024

Bản tin ngày Thứ sáu 03 tháng 5 năm 2024

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 03 tháng 5 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/11UelqRBvRtty9A2EfMrFba1GxLcjUJwnZ9uleqSla8o/edit?usp=sharing

2- Gaza : Những vấn đề xung quanh phong trào sinh viên Mỹ ủng hộ Palestine

https://docs.google.com/document/d/1gRrhBuKl8_xyD5YubjIbhFObRQUGmIvbCt-EYP7h1qM/edit?usp=sharing

3- Lê Thành Nhân - Năm nguy cơ cho các công ty ngoại quốc đầu tư vào Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1hIw-sNSd3mZqc-bY3RGC4Qvb8sPoXqqV_vRNAVxO6WE/edit?usp=sharing

4- Ls. Lê Quốc Quân  - Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘Trách nhiệm chính trị’

https://docs.google.com/document/d/1_yCSOA4XqtJP5ZW20wBytb-fkgx6gV3068QMIaYpuCw/edit?usp=sharing

5- Nhật Bản có thể là nơi trú ẩn rủi ro Trung Quốc trong bao lâu?

https://docs.google.com/document/d/1O-eJoP9w_q7gdcvUl8t58ReK9qogwPafdxDH0w7UM3M/edit?usp=sharing

6- Ông Trump trả lời phỏng vấn Tạp chí TIME, vạch ra kế hoạch cho nhiệm kỳ hai

https://docs.google.com/document/d/1lmwbtZJRJWzDcIpafwOzs1tpUaCGhTpClM9Prm58YeQ/edit?usp=sharing

7- Ts. Phạm Đình Bá - Tại sao cần đấu tranh cho tự do và công lý?

Vision of a world liberated by reason

https://docs.google.com/document/d/1ZyRX6gOnQGAaWgdEz_zdgG0Msj3_DlZM84R6C4TkvwI/edit?usp=sharing

8- VNCS: Việt Nam thuộc nhóm 3 nước giam giữ nhiều người viết nhất thế giới

https://docs.google.com/document/d/1Wuh9yme8Ucuxnej7z3Wb-YRuaLxBuHDoQvKnBACI-Rs/edit?usp=sharing

9- Ý kiến quanh tuyên bố “trả lại tiền gửi cho dân” sau ngày 30/4/1975

https://docs.google.com/document/d/1D5ypuwQBj_Pv3qjjsWyViMCdbLd38D9_uVyQ13UL6gU/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét