Thứ Hai, 18 tháng 3, 2024

Bản tin ngày Thứ hai 18 tháng 3 năm 2024

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 18 tháng 3 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1bDVrYvIvNZJM1ioaTmdUJNDVV5rLsB6ueiDO4zlKiXw/edit?usp=sharing

2- Hoa Kỳ: Xâu chuỗi các tình tiết xung quanh trường hợp tử vong của bà Angela Chao và sự từ chức của ông Mitch McConnell

https://docs.google.com/document/d/1Y_tXnt-9gpWSMRehJHpYbFc4ptwIEgvjna0j2gVgdRY/edit?usp=sharing

3- Ông Chính ơi, tại sao làm bao cấp mà báo kinh tế thị trường?

The Independent Journalists’ Association of Vietnam – IJAVN

https://docs.google.com/document/d/1VXoclJKk0B9USEBxs3GdaX-h7FM7Mo3Om3iGQz6g48w/edit?usp=sharing

4- Siêu dự án kênh Phù Nam Techo khiến Campuchia rời xa Việt Nam, ngả về Trung Quốc?

https://docs.google.com/document/d/19r3zzvdVgLlziOdza2p0PQjx07n9-UfUI6Z8uEk2lVI/edit?usp=sharing

5- Sự quyết định của NATO mang tính sinh tử!

https://docs.google.com/document/d/117epGGScipCket8YOppthL6N7YF4wmgiDsYMvZcLThY/edit?usp=sharing

6- Sự tối quan trọng của yếu tố “Viễn Kiến” trong một cuộc cách mạng

https://docs.google.com/document/d/1GRYQ59cLxIRvSLTiThrTjhQiMvEABEutWnIyQxetqfU/edit?usp=sharing

7- Thời sự đó đây ngày Thứ  hai 18 tháng 3 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1L_N42dhFpUiIQrUhoadFkJ04T2triTHHZnVRcgGgu1E/edit?usp=sharing

8- UNESCO vẽ bản đồ sức khỏe của sông Mekong và các cộng đồng ở Luang Prabang

https://docs.google.com/document/d/1zSso34KsvmtYed82gZXZiVIrE8-FdVopkbJcga-yzkw/edit?usp=sharing

9- Vì sao Nvidia dẫn đầu thị trường chip AI?

https://docs.google.com/document/d/1Jfw5rcmyM5X6c38aBPEEbJar31c-QYb1k6ob97bJ4ls/edit?usp=sharing

10- VNCS: Hội nghị Trung ương bất thường để truất phế Võ Văn Thưởng

https://docs.google.com/document/d/12gkGzJNRA2PAyKJqRL-gwWQQbccY__BXr5CLs0T-btE/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét