Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2024

Bản tin ngày Thứ sáu 01 tháng 3 năm 2024

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 01 tháng 3 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/18rBb_9iHtPm055dJTDoCwh_T4Birz8xXu9dp8tE44TM/edit?usp=sharing

2- Gregory B. Poling - Thế Kỷ Của Hoa Kỳ Ở Biển Đông

https://docs.google.com/document/d/1W9Wv1aFKUjFW0GhiqdwokxstZVZdS46mbB319sq0_dY/edit?usp=sharing

3- Hoa Kỳ: Kế hoạch quang năng liên bang 55 triệu mẫu Anh sẽ làm biến đổi nông thôn Mỹ

https://docs.google.com/document/d/1gzYu-mEP4eCdItza5I1ymj1p8SOR2mi9p87dfO4mJCM/edit?usp=sharing

4- Lê Quốc Quân  - Bàn thêm về ‘mô hình Đảng trị’ hiện nay

https://docs.google.com/document/d/1WAo0WjGgDCfcnJ7-nTeuePHOLaAV7VHgbZCaTP8kqzs/edit?usp=sharing

5- Michael Do – Huyền Thoại, Huyền Sử!

https://docs.google.com/document/d/13FifGgNJBC2RffKOH3AT1JQU80q7lIOLMTr8ApcW2ac/edit?usp=sharing

6- Steven Borowiec - K-Defense: Cách ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc vươn ra toàn cầu

https://docs.google.com/document/d/15Vocmc5yIMhN3WnpDRUiiWtC3C8CVxXYq_nXVFClf64/edit?usp=sharing

7- Thời sự đó đây ngày Thứ  sáu 01 tháng 3 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1n8yOKclXMOxs786kS_NsuINH5rqX9YGwoJMW7Eue3Nc/edit?usp=sharing

8- VNCS: Dự án 88: Bộ Chính trị Đảng CSVN rò rỉ Chỉ thị mật "tuyên chiến chống nhân quyền"

VNCS: Project 88 tố cáo Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị Việt Nam vi phạm nhân quyền

https://docs.google.com/document/d/1iECPTUpCcQ0ag3Ot_g7qy5MmFdt5YVLGYwt0ewNpuMU/edit?usp=sharing

9- VNCS: Thấy gì từ tài liệu mật bị rò rỉ của Bộ Chính trị Việt Nam về ‘đảm bảo an ninh quốc gia’

https://docs.google.com/document/d/1_0US_HvjTW1wKMyJyuvUDvgiYdf-zZcunl7e8YSkMvQ/edit?usp=sharing

10- Vương Trí Nhàn - Chuyện đời sống Hà Nội 1980

https://docs.google.com/document/d/18rBb_9iHtPm055dJTDoCwh_T4Birz8xXu9dp8tE44TM/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét