Thứ Tư, 6 tháng 3, 2024

Bản tin ngày Thứ tư 06 tháng 3 năm 2024

 


1- Chiến tranh Đông Dương 3 và hậu quả của nó

https://docs.google.com/document/d/12RPbUmrKEr8eKDKr0YADItCsAykVgxSTFnn-godz1Os/edit?usp=sharing

2- Chính phủ Việt Nam CS  gọi hai nhóm bất đồng chính kiến hải ngoại là ‘tổ chức khủng bố'

https://docs.google.com/document/d/1ZLjy3fjJdHqcCo8pvZS3bHakGnLh3T0z0R9HDvaANpg/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 06 tháng 3 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1Q6SlIzgodidnIWpX158kjKZQSSPJ9Zx6yCyeM2EETAY/edit?usp=sharing

4- Cộng Đồng người Việt, Cam Bốt, Lào và Miến Điện cùng tổ chức biểu tình lên án độc tài cộng sản.

https://docs.google.com/document/d/1WM78o_zHnjGI2XK0Yi_RSiPPqiFsyFQREeTshx0_pyw/edit?usp=sharing

5- Nguyễn Kim - Hiến Pháp Hoa Kỳ Đã Thực Sự Được Tôn Trọng

https://docs.google.com/document/d/18chhtk-qK3_US4cGZABlrhYnUgMO2datgv6qmeckfYw/edit?usp=sharing

6- Tách rời kinh tế Mỹ-Trung: Thực tế không như Trump và Biden muốn

https://docs.google.com/document/d/1uv2iq45ZfgCyfAh81kjATnVdtfZ7oCQ7zF3bS0sud-A/edit?usp=sharing

7- Thời sự đó đây ngày Thứ tư 06 tháng 3 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1SEKiBAZ1lD7rgRpavlmMU4_iYP8IKeV7Pr8OLbAwmJg/edit?usp=sharing

8- Tìm một lối thoát cho cuộc tranh đấu ở Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1meNIdaXyX3Gj8ZzTIHHIhz3oX7MCDFS5i4kUSag15uw/edit?usp=sharing

9- Ts. Nguyễn Văn Thái – Những giá trị tiêu biểu của người bình dân trong liên hệ mật thiết với cần lao như được thể hiện qua văn học dân gian

https://docs.google.com/document/d/1JSuXRvUxZxWAKkyTKRPj4TH6uxKG19gGIl1DJq_8iCA/edit?usp=sharing

10- VNCS: Xuất khẩu lao động: Lợi ích kinh tế hay tai họa cho sự phát triển của Việt Nam?

Vietnam’s Labour Export: Economic Boon or Developmental Bane?

https://docs.google.com/document/d/1k7Xz0pB-YeoZ63J1HPrlfe8mVIORsGWYb1KmT80piB0/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét