Thứ Tư, 13 tháng 3, 2024

Bản tin ngày Thứ tư 13 tháng 3 năm 2024

 


1- Các công cụ AI có vi phạm tác quyền hay không?

https://docs.google.com/document/d/1UNDcp8Ian776B4-5UMnMvTl6vCHWMAr3PqTH3vlKoNY/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 13 tháng 3 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1WwsBwxGh8_1pZepwChUoLDZ6EZgVN9hgpNfOS57LVQQ/edit?usp=sharing

3- Hoa Kỳ - Cuộc khủng hoảng tài chính đã bắt đầu

https://docs.google.com/document/d/1q1cGlyJCYxzyA5908zPzzV3SyN5S3JMr_-meGwDHCEA/edit?usp=sharing

4- Ngày các đập làm Luang Prabang im lặng

https://docs.google.com/document/d/1Ysk_PL3k5ZmZbctB6ymIVcT7JKFvyvr3WZ-ZG2MxNHM/edit?usp=sharing

5- Nguyễn Kim - Thông Điệp Đầy Chia Rẽ, Dối Trá Và Hận Thù Của Joe Biden

https://docs.google.com/document/d/1oD225aU7-zSw-5HrUPT8seA6cMkOSAme1A66-u_qY0A/edit?usp=sharing

6- Nguyễn Xuân Thọ  - Miền riêng tư và trách nhiệm của tự do

https://docs.google.com/document/d/1S9ulLbpVdHugTa6cT8WxgFH6x9PFdoJnxTrvrW0uwbU/edit?usp=sharing

7- Tại sao dữ liệu trong kỷ nguyên AI lại được coi là tài nguyên và so sánh như dầu hỏa và khí đốt đối với nền kinh tế kiểu cũ.

https://docs.google.com/document/d/129ipV-ck0t3rjnJKy1vVLBV-mG-PfqTU60y93sE2jYM/edit?usp=sharing

8- Thời sự đó đây ngày Thứ tư 13 tháng 3 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1FNIlrS0gr1AdDbZk1BTguApwq20vd475iO46Wv-o-cI/edit?usp=sharing

9- Tưởng Năng Tiến – Vũ Ánh

https://docs.google.com/document/d/1mKGsHhnb7nNS0zq3DprUPjsoFZfu9SI0haIpNKIRh8o/edit?usp=sharing

10- VNCS: Vụ án Vạn Thịnh Phát: Showbiz của thể chế

https://docs.google.com/document/d/19rUJsE_jGaCTp_W5NGGAcc_4GUOe069u3i8BIzKDu90/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét