Thứ Năm, 7 tháng 3, 2024

Bản tin ngày Thứ năm 07 tháng 3 năm 2024

 


1-9,000 bác sĩ trẻ Nam Hàn bỏ bệnh nhân, kéo nhau đình công

https://docs.google.com/document/d/1lVcg6LdMncZSggOjjJLlMvof8aIJOA6XNeIY_3F91x8/edit?usp=sharing

2- Alexander L. Vuving  - Việt Nam Tiến Đến Tương Lai Với Một La Bàn Chệch Hướng

https://docs.google.com/document/d/13cDMKfcHQYnRWYyqjyGEcaNBaPMCxQYSiIggnKPgduA/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 07 tháng 3 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1vneDyFvxT7T_MfAgmvycQbMRopNMqcxDqYBc6gBf9QA/edit?usp=sharing

4- Park Dae Sung - Tương lai kinh tế Hàn Quốc đang bị đe dọa bởi các cuộc đình công

https://docs.google.com/document/d/1rRlhCmeGKTmK2SCBKaRP0uS_92_Lhbw4owIBx8yVx9I/edit?usp=sharing

5- Phạm Hồng Sơn – Chúng bắt để làm gì ?

https://docs.google.com/document/d/1Lxz-0ILNq_mj0kCKPJz5ZourXBR0t1ARINGU4WFJ6KY/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 07 tháng 3 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/10C76ENK7D1MnQWitBzcBjErshruRFnZ3HwY4xYOZkKw/edit?usp=sharing

7- Thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền: Việt Nam CS  Làn sóng bắt giữ bất đồng chính kiến mới

Vietnam: New Wave of Arrests of Critics

https://docs.google.com/document/d/18Sa5CkSy8OEo08kaf8q0SGwoSi7dbcnDLxNSgDhIRNQ/edit?usp=sharing

8- Ts. Nguyễn Văn Thái - Những Niềm tin Cốt lõi của Người Bình dân Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1r1Tg45nuCuJ6vsxYVhHbJ1OYa-AVIq9qNjDuX9SNHjE/edit?usp=sharing

9- Tưởng Năng Tiến – Triết Gia & Danh Ca

https://docs.google.com/document/d/1S72d1FpGgVxigx_s3eoT9yomp-vC2hh_atEHqf9eD1E/edit?usp=sharing

10- Xung đột Thái Lan – Việt Nam (1979–1989)

https://docs.google.com/document/d/19qZbEqD-Gu2cQrT6uaFyaeF-0IkJkUylpDU-gLwtia8/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét