Thứ Hai, 4 tháng 3, 2024

Bản tin ngày Thứ hai 04 tháng 3 năm 2024

1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 04 tháng 3 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1322adS0AVV1WzFqfLXG4DAJFa6Os9Q6Yv_HGjxwmIX4/edit?usp=sharing

2- Cựu Thiếu tướng Đài Loan: Nền dân chủ mẫu mực của Đài Loan khơi nguồn hy vọng cho tương lai của Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1cRwP6lo7IVVzAonWs4C-nFpQwMA3dKjF9mYK9r-RdwA/edit?usp=sharing

3- Ls. Đào Tăng Dực  - Sự khác biệt giữa an sinh xã hội và “an sinh xã hội chủ nghĩa”.

https://docs.google.com/document/d/1116uO-QJAWyIfHDX3k82QVI66WUAj4JrjYTP7E0zk6k/edit?usp=sharing

4- Phạm Văn Duyệt – Thương tiếc Phạm Quỳnh và Tạ Thu Thâu

https://docs.google.com/document/d/1-8k9mXZmK5FXvb9Getk_WF3OLD-nQuGZ8MLiSG6L02c/edit?usp=sharing

5- Thời sự đó đây ngày Thứ hai 04 tháng 3 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1lZGKQvLREjFsRRV_SqFuQ_TUK_8bsNLrvzKP9AqfuDc/edit?usp=sharing

6- Trung Quốc phát triển mạng lưới tổng kho dọc biên giới Việt Trung: công nghiệp nhẹ Việt Nam sẽ ra sao?

https://docs.google.com/document/d/1-VdD3t4O3cCMraak6HAkthhlZ4DKYJwJvwGTgAPv2y4/edit?usp=sharing

7- Ts. Phạm Đình Bá -Mạng internet, máy trí tuệ và đời sống dân nghèo

https://docs.google.com/document/d/1rST0W9V9afpLBUgu-EW8VGUO6XG-xlyutXMXTVKvtV0/edit?usp=sharing

8- Tưởng Năng Tiến – Nguyễn Vũ Bình

https://docs.google.com/document/d/1lIMLoI5EyS4onSNG3PkMtTpo5N2yzny7JDobFS1B8HE/edit?usp=sharing

9- Việt Nam CS : Đảng “quyết liệt” diệt tham nhũng do tình trạng sức khỏe của tổng bí thư?

https://docs.google.com/document/d/11khJZ-7VUwV8IzlpHkN4psszbH1Iqk4vd867pMv1HVM/edit?usp=sharing

10- VNCS: Bắt cóc và ép nhận tội thủ đoạn của CSVN hiện nay

https://docs.google.com/document/d/1nffu4eUIq1nwub-bBmh2LaDZctrQYB2Z6kwK3YeKyHc/edit?usp=sharing

11- Vương Trí Nhàn - Chuyện đời sống Hà Nội 1980

https://docs.google.com/document/d/1OuRMCFQN0TBq3yORcYOuhovzylC_jEINmB-Z1bk7YJE/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét