Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2024

Bản tin ngày Thứ sáu 15 tháng 3 năm 2024

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 15 tháng 3 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1BZSmEDWkUnhd8khWRYFm-O0UlRKQuCrgN194trsfm5k/edit?usp=sharing

2- EU phê duyệt dự thảo luật để điều tiết AI – Luật sẽ hoạt động như sau.

https://docs.google.com/document/d/10qj8axkFdG9MWtkTOR9YRAPvR5plDI3kDpC4J3QPRb4/edit?usp=sharing

3- Giáo dục đại học: Hai điểm cốt lõi Việt Nam có thể học từ Mỹ

https://docs.google.com/document/d/1rR0altPZ3_3d--2tbJ80fIKTSUVFE0frMcC_hGder-A/edit?usp=sharing

4- Giới quan sát: Đầu tư của Mỹ vào Philippines giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1uQtpBAw2D3nNntkBYqxQV0UH0fNO-28mVPv8Qmty2l4/edit?usp=sharing

5- Những lo ngại về đạo đức và thực tiễn trong bối cảnh AI tiếp tục phát triển

https://docs.google.com/document/d/12rR8fouLMOCHI5CK1ofjbKrF-8u0bblYgt0Dm8-FbBE/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 15 tháng 3 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/13YGsp73BcqSSKhPS7bhCUTMOIG97jyano5xIinYqV6U/edit?usp=sharing

7- Tưởng Năng Tiến – Lê Xuân Thiết

https://docs.google.com/document/d/19B9EreMmloSkmAgFJWzLgKHL_WDfomvR6qU4byPbb_E/edit?usp=sharing

8- VNCS: Đất không lành, chim phải bay qua Campuchia?

https://docs.google.com/document/d/1RjoqPvNLud_gtcobSdorUz7kKXK9U9568wTYJRHz1rQ/edit?usp=sharing

9- VNCS: Chuyện đào thoát khỏi Việt Nam của một phụ nữ Êđê

https://docs.google.com/document/d/1Qx6Zn5BQ_0SbApD11SwkTDPI9V__IzjfAF0LhMd3hHY/edit?usp=sharing

10- VNCS: Vì sao Võ Văn Thưởng sẽ phải rút lui khỏi chính trường?

https://docs.google.com/document/d/1fwWCM5D7rYINyhvd3Yf8Mc3ck6rZdyOOFHs4OFDvuqs/edit?usp=sharing

11- Vua và Hoàng hậu Hà Lan hủy thăm vào phút chót 'vì chuyện nội bộ của Việt Nam'

https://docs.google.com/document/d/1oLmEqsfPigmp-s1qDo-FbCuvD7dgioPv0yg78z2usys/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét