Thứ Ba, 19 tháng 3, 2024

Bản tin ngày Thứ ba 19 tháng 3 năm 2024

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 19 tháng 3 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1ObHOvYqz3ILi6clrCifNPTKQF_D97022flV1oivzY1o/edit?usp=sharing

2- Điểm tử huyệt của Trung Quốc – Công nghệ bán dẫn

https://docs.google.com/document/d/1LE4ZuagcyKm8BC0GXFNZWlH2sxm5SkZfM_c8TrFTBLY/edit?usp=sharing

3- Đường cơ sở mới của Trung Quốc 'nguy hiểm' thế nào mà Việt Nam CS  lên tiếng?

https://docs.google.com/document/d/1Xr7Xd4zsDVwMkK4-DfOB04cRHqqtnjJ2vBJFMVakCA0/edit?usp=sharing

4- Hoa Kỳ: Quốc tịch và thẻ xanh ở Mỹ

https://docs.google.com/document/d/1GH3wKdNDeNtPhaf11aNkMlhq8xB7dnSAKSg1zDgQCAE/edit?usp=sharing

5- Kênh đào Phù Nam do Trung Quốc tài trợ chia rẽ Campuchia và Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1xm74SlV7NlWLyaAlfdaAYb8uMz6AphDf5PMNiU6SYZk/edit?usp=sharing

6- Mỹ – Trung “tách rời” ngày càng lớn…

https://docs.google.com/document/d/1bkZrU_eLPuGupGjMPdbqW5PA5qvdmun2Q7CqJjme_64/edit?usp=sharing

7- Nhà tiên tri Dato Cheng dự đoán năm 2024: Kinh tế toàn cầu tiến vào suy thoái, khởi đầu hỗn loạn

https://docs.google.com/document/d/1mA4-94PnfBJe9mtBh2yCwvrQbglsXuTAuH2Ki2WTC0w/edit?usp=sharing

8- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 19 tháng 3 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1CgbqKX5oxSdoo9xBtt6NveROvme3RvWpFeFiglBJazA/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét