Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2023

Liệu máy có biết ta biết những gì mà nó biết không?

 


https://docs.google.com/document/d/1fNwNfRjWfwSwmmrm1ePXTvyObRKKmC7C/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét