Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

Hậu Hội nghị G7 mở rộng: Việt-Nhật nên "liên kết nhằm ngăn chặn sự bành trướng" của Bắc Kinh

 


https://docs.google.com/document/d/1zHizGNiTKJl6wWKiSR7Hiu-5vvtVDC3P/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét