Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

Mạng lưới đập thủy điện trên sông Sesan, Sekong, Srepok: thay đổi nhịp lũ, gây hại cho kinh tế, xã hội ở hạ lưu

 


https://docs.google.com/document/d/1fv4RRBpkA2rEYf0jlOMBXwlwKgfI7Xn7/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét