Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2023

Việt Nam không nên "tập quyền" , cần "tranh luận" công khai với bất đồng chính kiến!

 


https://docs.google.com/document/d/1cLVJtxCnM4l5AMhPW15vYLH25r_3xK3W/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét