Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023

Quốc ca Việt Nam đầu tiên - bản Đăng Đàn cung đã dùng nhạc Hành khúc của Franz Schubert?

 


https://docs.google.com/document/d/1_ek2T-9OtGymOgSgq9XDDgCumfKadKl8/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét