Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2023

Trung Quốc nói rõ rằng quân đội của họ không phải là thứ để đùa

 


https://docs.google.com/document/d/1-Z65sz53X4B-J-ncyhw-36gj4JhBncGx/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét