Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

Việt Nam : Luật sư kể chuyện bị công an áp giải ra khỏi phiên xử Bùi Tuấn Lâm

 


https://docs.google.com/document/d/1U7KepWOcSO-dRFvfuoSmTCu5GUMaYprq/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét