Thứ Ba, 23 tháng 5, 2023

L’OFFICIEL Việt Nam bị 'tẩy chay' vì bảo vệ ca sĩ Hanni Phạm?

 


https://docs.google.com/document/d/12mJmWElwquHj4taQYHBJbPD8fqd4FMoI/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét