Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2023

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trả lời Bộ Ngoại giao Mỹ

 


https://docs.google.com/document/d/1eVYpA-BCjFRbHFFYkSVylT-wcDIuha-E/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét