Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2023

Tòa Bạch Ốc: TT Biden gặp ông Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima

 


https://docs.google.com/document/d/1cT2V9t5Tr_ekmzHScC_vvBwEcj9qNzwO/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét