Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2023

Mỹ ký hiệp định chiến lược với 2 quốc đảo Thái Bình Dương

 


https://docs.google.com/document/d/1oeG_3bCifv3HTLybyNswU59pAeQ7YfFW/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét