Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

Việt Nam - Nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm bị phạt 5 năm 6 tháng tù và 4 năm quản chế


https://docs.google.com/document/d/1w5gLJv0R7Ocmtg9W_Hv-_vpJx8ElZI-E/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét