Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

Hoa Kỳ - Ông DeSantis công bố chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024

 


https://docs.google.com/document/d/1uCHxucdpUl19nDSGSY7XcjZTw0tUyHwX/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét