Thứ Tư, 24 tháng 1, 2024

Bản tin ngày Thứ tư 24 tháng 01 năm 2024

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 24 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1-78y4RwsN_0lnpP2-PV5pTTveyvRnL9FI2IYVeXOa2k/edit?usp=sharing

2- CSTQ:  ‘Thứ 2 đen tối’ của chứng khoán Trung Quốc: Cổ phiếu bị ‘huỷ diệt hoàn toàn’

https://docs.google.com/document/d/1wr143kEmpAiPIu11njiYIdLDBjN486iZeayHlZdthVM/edit?usp=sharing

3- Nguyễn Kim - Những Vụ Kiện Cựu Tổng Thống Trump Rồi Sẽ Ra Sao?

https://docs.google.com/document/d/1GKxk03oOrKuoFfXrhZ_D_XTb9kg_zoHb3EJngfMTBvM/edit?usp=sharing

4- Stephen M. Walt* - Nhiệm kỳ hai của Trump sẽ không khiến chính sách đối ngoại Mỹ thay đổi quá nhiều?

https://docs.google.com/document/d/1nAxKE6PEkQ80FqjI1MMv-_8KnvDXqtNLA3kD2pvGQbM/edit?usp=sharing

5- Thời sự đó đây ngày Thứ tư 24 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1CtfYsu5Qq4WuyP4-3eKLpLR9vA5PHbUOxGcoy-M6bMA/edit?usp=sharing

6- Tiến Trình Bầu Cử Tổng Thống tại Hoa Kỳ

https://docs.google.com/document/d/16D42GX6Zm_akAZZyHDreBpih28XtQZciKdNEU9gebgk/edit?usp=sharing

7- Tìm hiểu về Think tank

https://docs.google.com/document/d/1oelrrDw2_aF6x-RJ0xadmDyDx_3nzYb9QVmdMbKRjaM/edit?usp=sharing

8- Việt Nam kết nối với FOIP (Free and Open Indo-Pacific) như thế nào?

https://docs.google.com/document/d/1PzYlAnUm2wCPG9aKXF2jwA5mVj4bo3Jx4VqbBlcvClM/edit?usp=sharing

9- VNCS: Bài toán máy bay chiến đấu, liệu Việt Nam đã có lời giải?

https://docs.google.com/document/d/1ZcfI66-_s5kiTCJ9kFDTrjCc1YSKRbFyh8G0nne5-6M/edit?usp=sharing

10- VNCS: Tro tàn vẫn rực lửa - bạo lực lật đổ chính quyền ở Tây Nguyên

https://docs.google.com/document/d/1sLbnFHUdfJDzX08LiflUgmouOynJUNfx8eMuwHp9T-Y/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét