Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

Bản tin ngày Thứ ba 02 tháng 01 năm 2024

 


1- Âm nhạc xuyên màn đêm

https://docs.google.com/document/d/1k8kGcATx9ZgkG0l1iyis16x4TV5KwJXGhbxIAL9VTwA/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 02 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1sZ2gvVEn1OXLpgaud8GDB8VDCjQswI8x0dK-UJdAZs4/edit?usp=sharing

3- Dương Ngọc Thái - Cái chuông rè

https://docs.google.com/document/d/1figp78kUMazU_iui6TE2vfZU8na4ZSR-jg2GUpzjoqk/edit?usp=sharing

4- Đường sắt Trung Quốc-Việt Nam: Từ niềm cay đắng của Pháp đến tham vọng Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1tAQxtGlRoee_lGcD8swUUKjjJxskfmqIy9mK1R5fzm8/edit?usp=sharing

5- Katsuji Nakazawa Tác động từ việc Putin tiết lộ với Tập chiến tranh Ukraine sẽ kéo dài 5 năm

https://docs.google.com/document/d/1PV6mzzAuRup_7pDiFki_BXigfgyjTtU1na5h21LjpDo/edit?usp=sharing

6- Những điều cần làm sáng tỏ của Việt Nam Quốc Dân Đảng

https://docs.google.com/document/d/14V9Wg7jBHs90X_kPZhTdn5fKn6_EyIk92sjFi5qtE4Y/edit?usp=sharing

7- Sự Khinh Thường Các Quốc Gia Nhỏ Cản Trở Chính Sách Đối Ngoại Của Chính Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1IIIcChOxYvahsCsjhoB4Ho50Pu82Y3fMxryYh1rLgKU/edit?usp=sharing

8- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 02 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1UyK3XOdHju6m8rj6z5qeXfOPpkgAOFN7Z1Cq1ESLLgM/edit?usp=sharing

9- Trần Quốc Hùng (*) - Triển vọng  kinh tế toàn cầu và Việt Nam năm 2024

https://docs.google.com/document/d/172Eos1L4rXDfNzAajVeA1ZK5Pxq-AZ8dsg7-fc_eoQE/edit?usp=sharing

10- Ts. Phạm Đình Bá - Tại sao GDP tăng mà dân càng khốn khó?

https://docs.google.com/document/d/1nQigsuhwyfXEJhWl1Uqaw15iCKv7kZhqXlvSl5KvuYM/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét