Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2024

Bản tin ngày thứ sáu 19 tháng 01 năm 2024

 


1-50 năm Hoàng Sa: “Cả hai miền Nam-Bắc đều đã bị đồng minh phản bội”

https://docs.google.com/document/d/1UBsYt3RqwuoutNzuS1tHIpz4EZYOHKC-rODIJ7uOFzY/edit?usp=sharing

2- BẢN LÊN TIẾNG VỀ CHỦ TRƯƠNG MỚI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  NHẰM KHAI THÁC NGƯỜI VIỆT TẠI HẢI NGOẠI

https://docs.google.com/document/d/1KFtkp7B9s328epCrJHkGlUC0vJAXZrmUlgYBJnvdYtU/edit?usp=sharing

3- Chuyển động Quốc Phòng (12/1 – 18/1/2024)

https://docs.google.com/document/d/1oSx7pZ7l91hTBmKImOAFNHU98YhwXsaJGux9Qcyakek/edit?usp=sharing

4- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 19 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1QW09gw1vTz230xy_8vCSNSogCrwD3RnmVJGiy4qZBD8/edit?usp=sharing

5- Hải Chiến Hoàng Sa

https://docs.google.com/document/d/1GW_q19Mievb2iTai8qczbliTznKi0w7_65h8eqtlOQ4/edit?usp=sharing

6- Phạm Hồng Sơn - Cảm ơn người Thượng

https://docs.google.com/document/d/1qe0otLw8XG_TDGglij73Di52ShnP89uU_IHmQDENghA/edit?usp=sharing

7- Quốc Việt - Hoàng Sa, ngày tháng không quên

https://docs.google.com/document/d/1Vm6ePTD4VJ4jYiK_6b34i2gnYnEpJ0YqDrcQ6DKBKAI/edit?usp=sharing

8- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 19 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1DOj2OF20zvsNkB3QGzsw-5_m7YJa0PKZc7JTH5-BPWw/edit?usp=sharing

9- Tưởng Năng Tiến – Người Rơm

https://docs.google.com/document/d/1SuRzLWfHRI3acIl_f7UOocMu3cPYCkjeoQzVOPAPn3s/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét