Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

Bản tin ngày Thứ hai 29 tháng 01 năm 2024

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 29 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1BSuUw-gfxPrr4xMsUuLmkZRDkOSib_SnGriNSGX2_1o/edit?usp=sharing

2- Katsuji Nakazawa * - Cán cân quyền lực mong manh giữa hai phụ tá hàng đầu của Tập

https://docs.google.com/document/d/1zaFstnNuT9TOe3qUjuykFXmPkWSwbXTv7s0p6d0YMRY/edit?usp=sharing

3- Kế hoạch chiến tranh của Mỹ đối với Ukraine không đề cập đến việc chiếm lại lãnh thổ đã mất

https://docs.google.com/document/d/1Por6yWD_lBB_dC5fCyxitUqRd8kEyK-MsaEjU7OW8pU/edit?usp=sharing

4- LS Đào Tăng Dực - Nguyễn Phú Trọng và Hồ Chí Minh, nhân vật nào tội lỗi lớn hơn đối với dân tộc Việt.

https://docs.google.com/document/d/1pdRNRPOfYtQjjpjp_kEYLWqWfNJWYxiwVR7IrTXw80A/edit?usp=sharing

5- Người lao động Trung Quốc không có tâm trạng ăn mừng năm mới

https://docs.google.com/document/d/1w816BidDeCuai-TUV0zbrzgblpILOcO7uH3baYbJboM/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày Thứ hai 29 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1fTFaEOXs-2-lekxTJNW30rYossfviHldVaGBDAJfVy8/edit?usp=sharing

7- Ts. Phạm Đình Bá - Chủ trương “ngồi chơi” để chống độc tài độc đảng toàn trị

https://docs.google.com/document/d/1Rjx1turr-S0t5bmbiasqdq1acdR1PjbUAKopxAwFy0A/edit?usp=sharing

8- Tưởng Năng Tiến - Chuyến tàu tập kết

https://docs.google.com/document/d/1x6ijAS_veXre6reB0YipyO96FoaE6Q-xeAYk8cp-7Us/edit?usp=sharing

9- VNCS: Chẳng có mấy quốc gia có điều kiện làm giàu hơn Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1-TLNNtWm0fHHmM9HJ8uFDp8qu60kc2sBW4YJ_ZPHmVI/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét