Thứ Ba, 9 tháng 1, 2024

Bản tin ngày Thứ ba 09 tháng 01 năm 2024

 


1- Âm mưu Quyết Định 1334 của Nhà nước Cộng Sản Việt Nam…

https://docs.google.com/document/d/1z0mQQfRnIv1U84VLVKE2J3OaUebUB7pGbMPN2fl4QCA/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 09 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1brKHNZ3RNde49PDhQ91GUz2LnjBnjQdcB7GVNnPEwzs/edit?usp=sharing

3- Decision 1334, The Conspiracy Hatched by Vietnamese Communist Party (VCP)

https://docs.google.com/document/d/1JTjeYi0Wu6xvYOcHFM2dFhP6HzJtvhABCqfCAk6THtg/edit?usp=sharing

4- Leslie Vinjamuri - Phân tích tác động từ cuộc “tái đấu” giữa Trump và Biden

https://docs.google.com/document/d/1jxE6AmfR9UpMUyaXXpQUq4MWFTFR9P0YWX9Ouu8iT0w/edit?usp=sharing

5- Nông dân Đồng Tâm đã đấu tranh pháp lý như thế nào

https://docs.google.com/document/d/1dAlt9CCUMrG50qImcRyGqrXxTHMiwQxamgyRVY-aF-o/edit?usp=sharing

6- Tại sao Việt Nam lo ngại về dự án kinh Mekong của Cambodia?

https://docs.google.com/document/d/1fox_B71XD4IlvxGFSzff-3ptCKamtQErDGe-qrAz4Vc/edit?usp=sharing

7- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 09 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1ayQqYQuD8o6CL_WZcfKy-j5G79kB13IsbtlKAH9BNSM/edit?usp=sharing

8- Trung Quốc, Nga và Iran : Những mối liên hệ ngày càng khiến phương Tây lo ngại

https://docs.google.com/document/d/1WpVJ5mNBQ2oNwey4JxJ-j7C10PRxfuYLF4wWCfH2niA/edit?usp=sharing

9- Ts. Phạm Đình Bá - Linh tinh về dầu khí Na Uy và Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1yhEn1PZu0kVMC6SvyV90oPoQC4zMxhb43PsjJjfvtuc/edit?usp=sharing

10- Tưởng Năng Tiến – Ông Già Ba Tri Lê Đình Kình

https://docs.google.com/document/d/1sqdzLaHQ1Lneq1fnoFrvQlOWduYNLP3nvBzXMdSch9U/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét