Thứ Ba, 23 tháng 1, 2024

Bản tin ngày Thứ hai 22 tháng 01 năm 2024

 


1-50 năm Hải chiến Hoàng Sa: Chủ quyền Hoàng Sa và luật pháp quốc tế

https://docs.google.com/document/d/1wbpRYjN93Z0xQgTCATosrkweTiYkIBNBiixxh4VP5q4/edit?usp=sharing

2- Báo Việt Nam Cộng Hòa và trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974

https://docs.google.com/document/d/1YiRv7lzIro5PVUtJKlkCp0L7nUvs1GU6RveydjFCbCo/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 22 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1_EBxFdo0dbsx4Z4EBkoBA-W369yKZClDL3u-_eo3Ujs/edit?usp=sharing

4- Đài Loan đang mất lòng tin vào Trung Quốc của Tập Cận Bình

https://docs.google.com/document/d/1ii9KRBGwXwLh7L-iYH3uo5fZJkM5Ug9FHM-lgARp2p4/edit?usp=sharing

5- Dự thảo sách lược đối phó quyết định 1334 của CSVN

https://docs.google.com/document/d/1W8rTQVlXmbJRvTMpaZoIoCbJXNdYIu9YJECf8tgw7lc/edit?usp=sharing

6- Hoàng Sa giữa những phản bội và trung thành

https://docs.google.com/document/d/1IiVQUsR_16UWdvMGHX8wleRYmb0vbB5v7kQko3_sRXg/edit?usp=sharing

7- Nguyễn-Xuân Nghĩa -  Trường Sa! Trường Sa! Đảo Chuếnh Choáng!*

https://docs.google.com/document/d/1SojKCTES4ctN-fpBYQ8_3Va_te-BJL5kIIrdAeUi7ao/edit?usp=sharing

8- Phạm văn Duyệt  - Suy tư dòng đời

https://docs.google.com/document/d/1pmDhZeFFYIiDu5RnkOyedgqNKyKpaQLXVeZr4VP3T9c/edit?usp=sharing

9- The New York Times  -Saigon Says China Bombs 3 Isles and Lands Troops

Bắc Việt Nam, Việt Cộng từ chối xác nhận chủ quyền Hoàng Sa 50 năm trước

https://docs.google.com/document/d/1--ZP0Qiabg2HVnXmJHmQfpBGxivPa3iF1kNKAnDQT6A/edit?usp=sharing

10- Thời sự đó đây ngày Thứ hai 22 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/111OwVj6xlQXhRNBgw0RdWsJNgMjSaqBWkJbsDCo9KnE/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét