Thứ Hai, 8 tháng 1, 2024

Bản tin ngày Thứ hai 08 tháng 01 năm 2024

 


1- Câu chuyện Trấn Tây Thành và tầm nhìn của ba vị vua nhà Nguyễn

https://docs.google.com/document/d/1NGl1CPxIiUfjAguHgo2lkHEvPjRI6WDqa81BrHivb8A/edit?usp=sharing

2- Chuyển động Quốc Phòng (29/12 – 4/1/2024)

https://docs.google.com/document/d/12hYiCuTsj1VI33GOiRz7qGFXGL-dtGaH5i5ozPPEqU4/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 08 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/17Z2BeMKftwJw3F9tj7Sns1VGfSz3vtpRcnlM4hbvF48/edit?usp=sharing

4- Một lý giải về triết lý Khổng mạnh ở Nhật Bản Và sự khác biệt giữa Nho học Việt Nam và Nhật Bản

https://docs.google.com/document/d/1_QsxY2XUowrDVmigpoc0BPf2MRxVhDBJuv9USbPlgsw/edit?usp=sharing

5- Nayan Chanda* - Diplomat December 1, 2018 Vietnam’s Invasion of Cambodia

Việt Nam háo thắng nên sập bẫy – Trung Quốc hốt trọn*

https://docs.google.com/document/d/1ceuxZRNZj_tuA-ZssWFkNy6OYjuR-GGjYMtrh0q1wo8/edit?usp=sharing

6-"Tam giác Nga - Trung - Triều" : Ẩn số lớn của năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1r7gKK7V3V2GOAfBNbdix7q4j-fZyYhN7LPCNuNB3MU4/edit?usp=sharing

7- Thời sự đó đây ngày Thứ hai 08 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/10_PkPGSnoEKNOpyWcFpWajBaqm_yCCKVco9iJYo4Axc/edit?usp=sharing

8- Ts. Phạm Đình Bá - Trung Quốc thanh trừng tham nhũng trong quân đội

https://docs.google.com/document/d/1WIowaq_IwyrOFuMmSR-XQzY7SsG9jKfbE5QX1AwvL7w/edit?usp=sharing

9- Tưởng Năng Tiến – Lê Trí Anh

https://docs.google.com/document/d/1NykfT9X9CANmt6DqE-39c4o1ehgDpLGeoC5nvNd-BBc/edit?usp=sharing

10- Tuyên bố chung về Đối thoại ba bên Hoa Kỳ-Nhật Bản-Hàn Quốc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

https://docs.google.com/document/d/1b9Bnlqm5sHmtXFMJNVmohFhKtiCgv4O0O37AgaRWf_4/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét