Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2024

Bản tin ngày Thứ năm 18 tháng 01 năm 2024

 


1-50 năm Hải chiến Hoàng Sa: Hành trình đi tìm gia đình tử sĩ VNCH

https://docs.google.com/document/d/1_uZGYNqcCkqDCy6z2ukeVU85mUdclL7IIv7BG0THm6A/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 18 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/15wtmx-FsHDEAOHxt0JWUZv9ypv1rbwA-z6KgczkgPuI/edit?usp=sharing

3- Cử tri Đài Loan vừa mới chứng minh cho ông Tập thấy rằng ông ta không hề quan trọng

https://docs.google.com/document/d/1at_YmoZR38m4IX3aW6YtBbn5nZRP-JsNmT81lYGcTD0/edit?usp=sharing

4- Nguyễn Công Khế kẻ đã dùng mưu mô xảo quyệt để cướp ghế Tổng biên tập của Huỳnh Tấn Mẫm như thế nào?

https://docs.google.com/document/d/1CmbVtpzIDPp8aGudO0EypHMy3AIP2z2LHegmsQmn8y8/edit?usp=sharing

5- Nguyễn Công Khế trong hồi ký của nhà báo Lê Phú Khải

https://docs.google.com/document/d/1kqYcXCZI-kf_rlPUiii04imEPOgSiP4sLVEInla3Pek/edit?usp=sharing

6- Nguyễn Công Khế: Tự do báo chí, không còn cách nào khác

https://docs.google.com/document/d/1IPaQ0qgVTsxuVTJxWQOQEBzUKT9MpCdKrBjoE9ldHN0/edit?usp=sharing

7- Nguyễn Thông - Báo hại

https://docs.google.com/document/d/1gBg3daUQQLcmGdTJB7Q1aZvZjM79zG8tcgcsqv9JoaI/edit?usp=sharing

8- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 18 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1EETTD1jInfj-usfeUxsVRCOWwYcRWVsp-iFDXhKCswA/edit?usp=sharing

9- Trung Quốc cử phái đoàn hùng hậu 140 người tới Diễn đàn Kinh tế Thế giới

https://docs.google.com/document/d/1-0Pie8aGB-NCye_2w_jAkkzkrQbdBj-8lDuPsPTEq8U/edit?usp=sharing

10- Tưởng Năng Tiến - Nguyễn Công Khế

https://docs.google.com/document/d/1R9FicMZQfjEUMRgWePQomt8rkdF29Hq40RUwmyNCoeI/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét