Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

Bản tin ngày Thứ sáu 12 tháng 01 năm 2024

 


1- Chuyển động Quốc Phòng (5/1 – 11/1/2024)

https://docs.google.com/document/d/1hkscFnHuWpgpmI-sHFGLkgMrGqM3TUIL1ActGbcKQs4/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 12 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/15oe12OK3j1CYu71N9IYM_n0pOadk9FsO2ant_r4Lfao/edit?usp=sharing

3- Dương Ngọc Thái - Dấn thân phụng sự

https://docs.google.com/document/d/13pdOKBaiiPIxHBSeh8h6xr70ElcXSe1J8IlUBpitap0/edit?usp=sharing

4- Những nẻo đường vào Mỹ hôm nay

https://docs.google.com/document/d/1n5TNUovbJ9qkwbNfiNayDGSxUvYIlJbK0PoTSYByns8/edit?usp=sharing

5- Phù Nam: Huyền thoại và những vấn đề lịch sử

https://docs.google.com/document/d/1covUtRrqVuWrwP3cfSzuDL-N_jvPZCZe8hW3JLUtp7g/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 12 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1Hf7WWPLsLvGxiebhHg9sDtjctpFQjfAsmUDBpEYALgc/edit?usp=sharing

7- Ts. Phạm Đình Bá - Tôi già rồi, rất muốn trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ

https://docs.google.com/document/d/1mlT2VnGLn1XuITShn6UNkylIdwg-_MOrk8he8zcuR58/edit?usp=sharing

8- VNCS: Tiền là vấn đề duy nhất của các vụ án tham nhũng?

https://docs.google.com/document/d/1xlr8ohtw7fdza2hFOH4QHqrrsbjzRrheljEcPxuanno/edit?usp=sharing

9- VNCS: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vắng mặt trong các sự kiện ngoại giao quan trọng làm dấy lên đồn đoán

https://docs.google.com/document/d/1aUYJN-IuDGna8i_uSM6_91pNQAkYZFhgVoXDUz7xo7A/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét