Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

Bản tin ngày Thứ sáu 26 tháng 01 năm 2024

 


Chủ đề Hiệp định Paris ( Ba-lê) 1973

1- Bùi Anh Trinh – Đằng sau Hiệp định Paris, mật ước Nixon và Phạm Văn Đồng

https://docs.google.com/document/d/1D4OzXABCOPXWzlRNUkp29-XkqmOMzplCo3CbWITpuY0/edit?usp=sharing

2- Chuyển động Quốc Phòng (19/1 – 25/1/2024)

https://docs.google.com/document/d/1fKSpX9VkuEcj_fRggteSkII81bBd941isZykvb973Oc/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 26 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1NJCNesB3vKZ9Hb_bavUVYlaK4JhZUFTHaVSop1kqbl4/edit?usp=sharing

4- Hiệp định Paris 1973 và các văn bản có liên quan/So sánh Bản thỏa thuận và Hiệp định Paris 1973 chính thức

https://docs.google.com/document/d/1oVqV-z5Lr94dZS2Ej7Eqib3CA1JhS0YvAVEYtZ1TdUs/edit?usp=sharing

5- Hiệp Định Paris 1973
https://docs.google.com/document/d/1hO2wFoDeTeE-l4I5_FcMFNKj_sw0TbPz_dRBTz-LwmI/edit?usp=sharing

6- Hiệp định Paris và Nhân quyền: Điều khó nói của ‘bên thắng cuộc’

https://docs.google.com/document/d/1BHXP0iCY-7UWbZ6ckcAqO_h10loNT7qz2xARbNQ3vb8/edit?usp=sharing

7- No Peace, No Honor: Bản luận tội Nixon và Kissinger đã lừa dối và phản bội nhân dân Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa.

https://docs.google.com/document/d/1qKGLdy4TSAX9gTEzC-ajCGJRQhMAI6mRqBZ8ckESXLo/edit?usp=sharing

8- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 26 tháng 01 năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1NS2yteWkP5yt5pAVFY0ThpYsJjNe7rMUcGBh3lDU5xQ/edit?usp=sharing

9- Trần Gia PhụngHội nghị Paris phái đoàn và lập trường

https://docs.google.com/document/d/1i66KMFAv3zGGWpnGQLOnWNw_u8-SReOVIkR7KPLngco/edit?usp=sharing

10- Từ Hiệp định Paris 01/1973 đến sự bức tử Việt Nam Cộng Hòa 04/1975

https://docs.google.com/document/d/1UcdaEMiMkiY801qBQSfAdDzzhm0ZuKz0XnZD2FWgFEQ/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét