Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

Bản tin ngày Thứ bảy 30 tháng 12 năm 2023

 


1- Âu Dương Thệ - Nửa thế kỷ nhìn lại

https://docs.google.com/document/d/1VOjprCvp-fIPKSF_Dqrej4vnPsz3czdiJ7a-jwGYNig/edit?usp=sharing

2- Châu Á 2024  - Ai là Đạt Lai Lạt Ma thứ 15?

https://docs.google.com/document/d/1_MMFaoSIoE3DwNg7C9rjYodji-0dsXO74rsQpmmgEBI/edit?usp=sharing

3- Cuối năm phỏng vấn nhà văn, nhà báo Từ Thức: Nhìn lại thế giới và Việt Nam trong năm 2023, và hướng đến 2024

https://docs.google.com/document/d/1Aj2YbI_5ORy2jcOn9HIld8EdMebZVVd456ahIcTjXc0/edit?usp=sharing

4- Damien Cave - Ba Tháng Sau Biden, Đến Lượt Tập Lôi Kéo Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/13JoIKGMtixIY-WqLsxX4-CAgn40tl18s1kZzQ7IeHaI/edit?usp=sharing

5- Nguyễn Quang Dy - Tập Cận Bình Du Giang Nam

https://docs.google.com/document/d/1YuJ4FZqTQjh49iAav6BZCxXUJwoBu-FSX373Z1SDbRg/edit?usp=sharing

6- Những điều cần làm sáng tỏ của Việt Nam Quốc Dân Đảng

https://docs.google.com/document/d/1jLi4Y8X-ORbIzoaoZrFvTxHiv0jSpm4Eu-0BXURnBgg/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét