Thứ Năm, 14 tháng 12, 2023

Bản tin ngày Thứ năm 14 tháng 12 năm 2023

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 14 tháng 12 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1buMDSpmO6o01t2OX1i49nPT_uHT7LiOOC5e7d9Wd7aQ/edit?usp=sharing

2- Cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc chỉ là cái vỏ rỗng?

https://docs.google.com/document/d/1RxLVIwgkSEgvkF0ECzJ-4b375RmK4R9uMvJ_5pnBwew/edit?usp=sharing

3- Javier Milei và tương lai khó đoán của Argentina

https://docs.google.com/document/d/1MZtSPTS7b3_74Z4S6aL-SkZsaiSRtbEnA2hUinqpUWM/edit?usp=sharing

4- Lâm Văn Bé - Người Nam Kỳ

https://docs.google.com/document/d/1e_DJDpRO7wbYHogiTudC6Q1AJuG4xCJSXcE6ksKGwDg/edit?usp=sharing

5- Một mặt trận mới (và có thể là vô nghĩa) trong cuộc chiến kinh tế Mỹ-Trung

https://docs.google.com/document/d/1Vc12nO_R9Or5qhG_lU-54a3cnhpUdBMeilr_fjc9hLY/edit?usp=sharing

6- Ông Tập yêu cầu Việt Nam ngăn chặn nỗ lực của bên ngoài nhằm ‘làm xáo trộn’ khu vực

https://docs.google.com/document/d/1DDhsmyVcUau6dBbeBQo-9k2mV0hsQaOxM6n6Oz0XJiw/edit?usp=sharing

7- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 14 tháng 12 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1gPtmfPb3OkRrIS616UQly2Jys-aFwhyjIj4dCFPfsg8/edit?usp=sharing

8- Ts. Phạm Đình Bá - Tập không tồi

https://docs.google.com/document/d/1PohFFNWz7CNQQ8VZijZSgTbDUsw3o6mK3KtqRuulLOc/edit?usp=sharing

9- Việt Nam tham gia tầm nhìn chính sách đối ngoại do Trung Quốc dẫn dắt

Vietnam joins China-led vision of foreign policy

https://docs.google.com/document/d/1VmOrD7im8LlhNxQll7l40ivwZ67Xr3CU8XqLQSbN6Ic/edit?usp=sharing

10- VNCS: Đại hội Công Đoàn kỳ 13 có đổi mới nhưng thiếu nhiều giải pháp cơ bản?

https://docs.google.com/document/d/10Gq5k_Rw2CwqlpKeMiwQIp2LohWMG6dIhm3QLJt24I0/edit?usp=sharing

11- VNCS: Giáo dục cho trẻ dân tộc thiểu số: Bất cập và cản trở 

https://docs.google.com/document/d/1yv2ygEvCSmGAv5ErJXNTeU-Yz9UdcaCV7rBqc048KIw/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét