Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

Bản tin ngày Thứ ba 26 tháng 12 năm 2023

 


1-" Cảnh sát đang canh chừng": Trong các quốc gia Mekong, những người bảo vệ sinh thái đối mặt với rủi ro gia tăng

https://docs.google.com/document/d/1a5_mgp7viRZeiiVfBaM3K8kU_vdhTRzbIDvKMYoIUcA/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 26 tháng 12 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1FJXMfwxahEATifBX5qeSSaVXnvKFFvdT71TAvVQPUWs/edit?usp=sharing

3- Cộng đồng Công Giáo Việt Nam nóng lòng chờ đón giáo hoàng Phanxicô

https://docs.google.com/document/d/1m9HhImkncHUASOtqGWna8JYsZ_UuVofmlNWNjc_JW3I/edit?usp=sharing

4- Lê Thành Nhân: Âm mưu Quyết Định 1334 của Nhà nước Cộng Sản Việt Nam…

https://docs.google.com/document/d/1_3ekg_J7KsGmStEU1OLXrvJbeRFQ5iE4RW8I_mRTqDE/edit?usp=sharing

5- Nhân hội nghị ngành lần thứ 32, bàn về ‘Ngoại giao cây tre Việt Nam’

https://docs.google.com/document/d/14gfEHPJ_s9VM_uK7QRERpzRtvIChm9uXBdvpmKXOshk/edit?usp=sharing

6- Nhân quyền Việt Nam 2023: tiếp tục tồi tệ từ năm 2018!

https://docs.google.com/document/d/1PT9JS3VvVPRNqa5uI-nmpOu18ca52o6j1KIpC11eC0w/edit?usp=sharing

7- Những bài học rút ra từ năm 2023 và ý nghĩa thị trường cho năm 2024

https://docs.google.com/document/d/1cOAPF6BBILfZGUqpmQTB_Js5NvPv0wWYPnPxCEC4RwY/edit?usp=sharing

8- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 26 tháng 12 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1GQQ30JOB8hZ6s-Vpfv96rihm1-46HXwu8UfwesRPTLw/edit?usp=sharing

9- Toàn cảnh kinh tế thế giới 2023

https://docs.google.com/document/d/1gtmn2YF5ls2YQfwZBmi-XInMR-og-8FxVRsd2-PErDw/edit?usp=sharing

10- Xuất khẩu gian lận

https://docs.google.com/document/d/1Yf8PldxCE07qszG99f7whvidp8sk_BjPv0UmSiuqAx8/edit?usp=sharing

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét