Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

Bản tin ngày Thứ sáu 22 tháng 12 năm 2023

 

Thiếu tá Trần Văn Ngac Tốt nghiệp Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức (từ 15.3 đến 28.12.1962) Khóa 13 - Ấp Chiến Lược, được bổ nhiệm về Trung Đoàn 33 Bộ Binh - đơn vị đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp, trình diện đơn vị tại Long Xuyên. Kế tiếp Trung đoàn 33 chuyển quân và hoạt động chánh thức tại Châu Đốc.

1- Bốn mươi năm nhìn lại 1975-2024 Chiến tranh Việt Nam với những con số biết nói                                                   

https://docs.google.com/document/d/1MnjwpNoFW47_Zr4Jw54zH7LRcW9wWT3bHVGSgInDJUY/edit?usp=sharing

2- Chuyển động Quốc Phòng  từ 15 tháng 12  đến  21 tháng 12 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1TeODvUPlgijq9BmGGP3wt1fDOPTt3y__91aF_yNmIJo/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 22 tháng 12 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1ZoRB3Duo-Jlfye59hmvBpFoCROZ_SgjfLkYmOeUoGhc/edit?usp=sharing

4- Houthi, nhóm tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ, là ai?

https://docs.google.com/document/d/1YXVTQiPVD8yFKJJbsKeEUYnvGS0FHL4vGuv9vFC4qaQ/edit?usp=sharing

5- Nguồn gốc của ngày lễ Giáng sinh 

https://docs.google.com/document/d/1Nsr-f7G13VCuxOaqbEJrFjjXDaxB_lfPduItQyJBm7U/edit?usp=sharing

6- Nguyễn Trường Trung Huy - Bộ sưu tập trọn vẹn 12 năm tạp chí Văn từ số ra mắt cho đến số cuối cùng 01 tháng 01 năm 1964 đến 26 tháng 03 năm 1975.

https://docs.google.com/document/d/1NxS6u2sF_MgDnJ8sx8tMjo3nIsYlR00l-vmdEr7k7yo/edit?usp=sharing

7- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 22 tháng 12 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1__ARB1S1F0gcUTAlVRyk2_cstVm9codJqxHhxz3LSZM/edit?usp=sharing

8- Trần Kiêm Đoàn –  Cây Noel đầu tiên trên đất Mỹ

https://docs.google.com/document/d/1rrNP1STE76wHgD6cLlCMkNvyX_O0EKWkuiIb_n85sds/edit?usp=sharing

9- Tưởng Năng Tiến – Một Gia Đình Nông Dân

https://docs.google.com/document/d/1j-QCJabuZvXcks9Tp6NsfqaDakvehlHiD7dYiVGebzg/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Bản tin ngày Thứ sáu 22 tháng 12 năm 2023

1- Bốn mươi năm nhìn lại 1975-2024 Chiến tranh Việt Nam với những con số biết nói                                                   

https://docs.google.com/document/d/1MnjwpNoFW47_Zr4Jw54zH7LRcW9wWT3bHVGSgInDJUY/edit?usp=sharing

2- Chuyển động Quốc Phòng  từ 15 tháng 12  đến  21 tháng 12 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1TeODvUPlgijq9BmGGP3wt1fDOPTt3y__91aF_yNmIJo/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 22 tháng 12 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1ZoRB3Duo-Jlfye59hmvBpFoCROZ_SgjfLkYmOeUoGhc/edit?usp=sharing

4- Houthi, nhóm tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ, là ai?

https://docs.google.com/document/d/1YXVTQiPVD8yFKJJbsKeEUYnvGS0FHL4vGuv9vFC4qaQ/edit?usp=sharing

5- Nguồn gốc của ngày lễ Giáng sinh 

https://docs.google.com/document/d/1Nsr-f7G13VCuxOaqbEJrFjjXDaxB_lfPduItQyJBm7U/edit?usp=sharing

6- Nguyễn Trường Trung Huy - Bộ sưu tập trọn vẹn 12 năm tạp chí Văn từ số ra mắt cho đến số cuối cùng 01 tháng 01 năm 1964 đến 26 tháng 03 năm 1975.

https://docs.google.com/document/d/1NxS6u2sF_MgDnJ8sx8tMjo3nIsYlR00l-vmdEr7k7yo/edit?usp=sharing

7- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 22 tháng 12 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1__ARB1S1F0gcUTAlVRyk2_cstVm9codJqxHhxz3LSZM/edit?usp=sharing

8- Trần Kiêm Đoàn –  Cây Noel đầu tiên trên đất Mỹ

https://docs.google.com/document/d/1rrNP1STE76wHgD6cLlCMkNvyX_O0EKWkuiIb_n85sds/edit?usp=sharing

9- Tưởng Năng Tiến – Một Gia Đình Nông Dân

https://docs.google.com/document/d/1j-QCJabuZvXcks9Tp6NsfqaDakvehlHiD7dYiVGebzg/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét