Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2023

Bản tin ngày Thứ bảy 09 tháng 12 năm 2023

 Kỷ niệm 75 năm Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

 


1- Cuộc chiến của Israel tại các trường đại học Mỹ

https://docs.google.com/document/d/1U6WX9DyKaz4F8tjM_c2eYelc-W0Q2IXLt6dh-nW_6YA/edit?usp=sharing

2- Điệp Mỹ Linh - Giữa ba cựu thù

https://docs.google.com/document/d/1TuqXbCPSbeJnpZaJYwBGp2eSyyVk9oy_NUfMZ-FXSCk/edit?usp=sharing

3- Kinh tế, Đài Loan, Siêu cường: Sự hài hòa hão huyền giữ Trung Quốc và Hoa Kỳ.

https://docs.google.com/document/d/11XAjw7oEdGazViHkApda0rk9RjJ8hxGPRiw57qPcdwQ/edit?usp=sharing

4- Sách ‘Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền’ thời Việt Nam Cộng Hòa

https://docs.google.com/document/d/1CzMXKFucca5TOv2wC6cbCcLCqPkYW2bkSSaUlYRnfhg/edit?usp=sharing

5- Trào lưu ngầm theo chủ nghĩa Marx đang thúc đẩy hận thù chống Israel trong các trường đại học Mỹ

https://docs.google.com/document/d/1NZMgzWBxnEzrRc-esnqFr3Vfo8_1JRYIqKxhvYvozZI/edit?usp=sharing

6- Ts. Phạm Đình Bá  - Ai bóc lột công nhân?

https://docs.google.com/document/d/13RWbMZLMN6oRqnjbE7JXC9mMasS9TKyxUiVW0yEVZ0w/edit?usp=sharing

7- Tưởng Năng Tiến – Hồn Nước

https://docs.google.com/document/d/1ZoENgPdumda80qpDU3qCWfLTVQOrkdxIQ1bG-9CtM5A/edit?usp=sharing

8- TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948)

https://docs.google.com/document/d/1afSsWWB_khvhfX2r1qrt5PMev1SH-E6trT-ksTqX8Lk/edit?usp=sharing

9- VNCS: Bơm triệu tỷ đồng vào nền kinh tế: Lý do và hệ lụy

https://docs.google.com/document/d/1iAKHfdYCDD0VXfTr_DuGnolOn035tLowtb6opqxRfic/edit?usp=sharing

10- What You Should Know About This Human Rights Day

https://docs.google.com/document/d/1IoGfjeJicMHF73sUYHXVwYYZAnMjmP9H9y49-D0oWMg/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét