Thứ Tư, 6 tháng 12, 2023

Bản tin ngày Thứ tư 06 tháng 12 năm 2023

 


1- Bắc Kinh làm mọi cách để che giấu việc Trung Quốc là nguồn gốc của một đại dịch khác

https://docs.google.com/document/d/1yxQ7u2oUZggCYrw--mx3HNKLMhwjEDJ7TIqQU7Soi1E/edit?usp=sharing

2- Chạy đâu cho thoát bàn tay Trung Quốc ?

https://docs.google.com/document/d/1QFX6z7Uka0DQHIr3nBLSPo4ahuUuNNjDrNDD3-ShXok/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 06 tháng 12 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1QfakQQs4nNVdgJ4qv9doo09Mm9394FpNrC97ja5f2ZM/edit?usp=sharing

4- Muốn học Khoa học thì nhất định phải là tiếng Anh

https://docs.google.com/document/d/1AT4YtnZEatK7FGK0zLpHtXquONO_YFaUZVJ0ZPrBA_4/edit?usp=sharing

5- Nguyễn Kim - Hạ Viện Sẽ Luận Tội Joe Biden

https://docs.google.com/document/d/1yIEXZ5GZWdpyaOJYgAQcaM_RG2goP-Adx0efgfkA6v8/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày Thứ tư 06 tháng 12 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1srCAvmyd8CGgn3f3rM_EO4VQ-TpY2plzSFs_cW5iXDU/edit?usp=sharing

7- VNCS: Một nghịch cảnh hắc búa: Những đồn điền keo ở Việt Nam không phải đều xanh.

https://docs.google.com/document/d/1n9_k1EKzdaOFOaH3aqmlgiBzwUvTyg0QHALUKEziZt4/edit?usp=sharing

8- Vụ Vạn Thịnh Phát – SCB – Trương Mỹ Lan: Tham nhũng, quản lý kinh tế kém sẽ cản trở sự tăng trưởng của Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1FAWQlFPVmjja_MbOyQSLZPTUvUIA546ljxWoqEcTVVk/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét