Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

Bản tin ngày Thứ sáu 01 tháng 12 năm 2023

 


1- Bản Lên Tiếng về chủ trương mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhằm khai thác người Việt tại Hải Ngoại

Xin kính cập nhật.

https://docs.google.com/document/d/11bXXLFQvAqepsaBwtigdVtjjYGse79Gp/edit?usp=sharing&ouid=117008242161621602746&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1iuMhfDEweusybEvrqDQL3KXbm20JNInWIOqVqy7l4Lk/edit?usp=sharing

2- Chuyển động Quốc Phòng  từ 24 tháng 11  đến  30 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1urONnhCjVmoBrDEk3ALLuv5O546FL_wEwrxsvG7GsAY/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 01 tháng 12 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/12djQ4TWuRFGkXvPRTqwWZFnnbJ7vPGJCF2yGckQKvkI/edit?usp=sharing

4- Hành trình 'lòng vòng' của thẻ căn cước Việt Nam cho thấy điều gì?

https://docs.google.com/document/d/1aXOXkgSozUsCbe24FZtcGhcDEfhpS_1qaxydf-VzNmY/edit?usp=sharing

5- Nguyễn Văn Tuấn - “Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai.”

https://docs.google.com/document/d/1RgD9uSWFGhWeZsxAmG4KFIdsiQHQkpjSdIfKO2cP8Ts/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 01 tháng 12 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1_4vkv_gZv5FnIzeMDwk1AvwDWVFoBa0BI1l9bnnf9dE/edit?usp=sharing

7- Thư gửi Thủ Tướng Na Uy Jonas Gahr Store…

https://docs.google.com/document/d/1nTyyM-Ka9qTjxkjGGcUYBrG-iIE86otm4jO8zCSYB8M/edit?usp=sharing

8- Trung Quốc khóc Kissinger

https://docs.google.com/document/d/18nrrsc09xsgrWnZRo07tA2-VtQ3_BwRqqncGjwAcKR4/edit?usp=sharing

9- Trung Quốc: Số ca viêm phổi ở trẻ em gia tăng làm dấy lên hoài nghi và đồn đoán về COVID-19

https://docs.google.com/document/d/1ZzxkZMMoqsae1ranvm4YR1ZSs44zAGUFWLnZo7EJ0nc/edit?usp=sharing

10- Vì sao Đồng Bằng Sông Cửu Long sẽ chết

https://docs.google.com/document/d/1ASlDPPvog52W5d6qV2Cwv7GkdIvfUKF1gl_i39MVxhk/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét