Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

Bản tin ngày Thứ ba 19 tháng 12 năm 2023

 


1- Chúc mừng Quán Văn đạt tới số 100

https://docs.google.com/document/d/1z4n1XR3ZjYbT29yzFOSS2tFH51sLAmHVH_TAlyy4_bs/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 19 tháng 12 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1Kkfxq2-7YD_DfT2Y5mJScqawGdMricGV4DIE8wnsjFg/edit?usp=sharing

3- Isabelle Feng * - Trung Quốc cạn tiền để tài trợ tăng trưởng ?

https://docs.google.com/document/d/1SmlaNEew8QgzSlN97GxV0F11ZEo9DBBYBT2ByFWGAik/edit?usp=sharing

4- Khảo sát ý kiến của các nước Đông Nam Á về sáng kiến vành đai và con đường sau 10 năm triển khai

https://docs.google.com/document/d/1yvW07hTHTqCueFCahxYJbggEs20Rxlp_4iNHWmiwAV0/edit?usp=sharing

5- Ls. Lê Quốc Quân  - Năm ngoại giao sôi động kết thúc bằng 'thắng lợi' của ông Tập

https://docs.google.com/document/d/1eZmGpU9_SR5QxG2fATpWqHxBrT2Xmzseb0ZUygq54ic/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 19 tháng 12 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/12stpqMF5n7vdjnmUcPp_goAQ5G-OLBpC8KsotXNSulU/edit?usp=sharing

7- Thông tin bổ sung về kẻ chủ mưu đằng sau phòng thí nghiệm sinh học bí mật của Trung Quốc ở California

https://docs.google.com/document/d/1M1HbK8oAUJZUVnl10vLdqNgqS9rljbyOL4-Tc5y-F8g/edit?usp=sharing

8- Trí tuệ nhân tạo ngốn rất nhiều điện. Liệu nó có thể được thỏa mãn?

https://docs.google.com/document/d/1C4ozI7r_hIZy9r-8apWoI1r4D90CdPKTVsnKZhzRP7g/edit?usp=sharing

9- Ts. Phạm Đình Bá - Lũ quét, dân làng, hiện tại và tương lai

https://docs.google.com/document/d/1EhqeozGrHB8VP40kt9-gOlmrY8fA-MalwCWRBgQ7w5I/edit?usp=sharing

10- Tư liệu: Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 9, 1967 tại Miền Nam Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1L1L34I5-_WIbglXk2x6lnA5lv3V_lc-tNmvfH4JqkPM/edit?usp=sharing

11- Tưởng Năng Tiến – Nguyễn Thị Bình  

https://docs.google.com/document/d/17n486YfSnDhFa204ujv6It-QrC4C6ujtmJaZoWhkDPo/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

6- Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét