Thứ Năm, 30 tháng 11, 2023

Bản tin ngày Thứ năm 30 tháng 11 năm 2023

 1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 30 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1Se9aqUofVbSftYddkJs4Gt4Z1xwzj26Y9qHehggU8KQ/edit?usp=sharing

2- Đoàn Việt Nam Hải Ngoại tham dự Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)

Người H’Mông báo cáo Liên Hiệp Quốc về việc bị chính phủ Việt Nam kỳ thị

https://docs.google.com/document/d/1B7Hvqra1tjr4FMGm2ICJL5fhvCeTSvKgX1X1L_sr2B0/edit?usp=sharing

3- Henry Kissinger: Người định hình thế giới đầy tranh cãi

https://docs.google.com/document/d/1OdSmLTSEBvyUTmuehQxn57VPlZ2kwAk74OyYJso_fLQ/edit?usp=sharing

4- Henry Kissinger trong mắt học giả Mỹ và cựu quan chức Việt Nam Cộng Hoà

https://docs.google.com/document/d/1QfUx64uGWerw3PItEh9LSFLbxzTLJy-Xkgcht5vBDak/edit?usp=sharing

5- Leta Hong Fincher - Phụ nữ trẻ Trung Quốc đang thách thức Đảng Cộng sản

https://docs.google.com/document/d/1YhI_LtF6WTGXT5JwrkNBebSwKBZdTNl1DKBGsH96yfw/edit?usp=sharing

6- Rắc hoa tươi lên vũng lầy

https://docs.google.com/document/d/1LEEIRQ3aDennLiNPRKu7zJ4ipGpISlCgGsHes4be8Oc/edit?usp=sharing

7- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 30 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/16uf01WybFSeZ1YWWsdDeAtC-8g2a-fx8S4M8G0CGKM8/edit?usp=sharing

8- Tuấn Khanh - Nhà văn Nguyễn Đình Toàn, trong cuộc trò chuyện cuối

https://docs.google.com/document/d/1m3aQ6r3jEQjwrnjlaw6Ng1auHW-Xtsk6xDrBKD7QvHc/edit?usp=sharing

9- Tương lai của ASEAN sẽ ra sao?

https://docs.google.com/document/d/1mIWLnVFEWrD7Tqc_D3u38MQ1m6Mw7a4IEl2ZIR2uUdc/edit?usp=sharing

10- Tưởng Năng Tiến – Trần Trọng Kim

https://docs.google.com/document/d/1NPUqKGTcULX0yKeU3hgS4A8sGdnXE_YuwxIRrs3Mv34/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét